Jiří Petrželka - web designér a developer

Prezentace webových stránek, které jsem navrhnul, implementoval a na nichž jsem spolupracoval.

English »

ISOIS - Informační systém pro administraci mezinárodních mobilit

Tento systém automatizuje procesy, jimiž procházejí téměř všichni studenti, akademici i ostatní zaměstnanci Masarykovy univerzity v okamžiku, kdy chtějí podniknout zahraniční pobyt.

Kromě toho systém automatizuje i předřazené procesy ratifikace interinstitucionálních smluv, na jejichž základě mobility probíhají. Dále umožňuje též zpětné analytické vyhodnocování mobilit.

Systém se nezaměřuje pouze na Erasmus+ mobility (evropské i mimoevropské), nýbrž i na více jak desítku méně známých mobilitních programů, jako jsou např. letní školy, freemoveři, individuální bilaterální spolupráce a další.

Díky tomuto systému je možné výrazně snížit administrativní zátěž koordinátorů mezinárodních projektů, protože většinu operací lze automatizovat a provádět hromadně, jako např. generování desítek typů smluv a jiných dokumentů.

Tento systém byl vyvíjen více jak 10 let a používají ho desítky tisíc uživatelů.

Můj podíl

Kompletní tvorba systému, od analýz procesů a definice architektury po naprogramování všech funkcí a modulů.

Vytvořeno

2006 - 2019

Prohlédněte si přihlášku » Prohlédněte si statistiky »

(administrační část systému není veřejně přístupná)

Huhů shop Centrum zahraniční spolupráce IAK - Architektonické studio Do světa s Masarykovou univerzitou EMAIL - projekt Erasmus Mundus ISOIS - Informační systém pro administraci mezinárodních mobilit Jirka fotoalbum

Vytvořil: Jiří Petrželka - 2007-2019